x

Tingimused

 1. Lepingutingimused

1.1   Vestige Verdant OÜ, registrikood 14255258, asukoht aadress Narva mnt 18-6, Tallinn 10120, e-post info@vestigeverdant.com (edaspidi nimetatud Müüja) ja klient, kes vormistab Müüjale kuuluvas veebikeskkonnas www.vestigeverdant.ee (edaspidi nimetatud E-pood) tellimuse (edaspidi Ostja), sõlmisid käesoleva lepingu (edaspidi nimetatud Leping).

1.2    E-pood on Müüjale kuuluv e-keskkond, mille vahendusel toimub toodete müük Ostjale

1.3    Lepingu tingimused on Ostjale kättesaadavad E-poe keskkonnas inglise ja eesti keeles ning Ostjal on võimalus tellimuse vormistamisel salvestada Lepingu tekst PDF vormis.

1.4    Müüjal on õigus ühepoolselt muuta Lepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest Ostjale. Sellisel juhul kehtivad Ostja suhtes Lepingu tingimused, mis kehtisid Lepingu sõlmimise ajal.

 1.  Intellektuaalne omand ja selle kaitse

2.1    Vestige Verdant on Müüja omandisse kuuluv registreeritud kaubamärk. Samuti kuulub Müüja omandisse viimase mistahes looming, sealhulgas, kuid mitte ainult E-poe sisu, tekst, graafika, logod, pildid, audio jne.

2.2    Müüjale kuuluvat kaubamärki kui ka viimase loomingut ei ole ilma Müüja kirjaliku loata lubatud kopeerida, paljundada, edasi müüa või muul viisil kommertslikel eesmärkidel kasutada.

2.3    Igasugune E-poes oleva või Müüjale kuuluva loomingu kopeerimine, modifitseerimine, levitamine, edasisaatmine, publitseerimine, eksponeerimine on õigustamatu, vastuolus autoriõiguse ja muude intellektuaalse omandi õigusi kaitsvate seadustega ja toob kaasa nii kriminaal- kui tsiviilvastutuse.

 1.  Tooted ja tellimuse sooritamine

3.1    E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele kui juriidilistele isikutele.

3.2    E-poes olevad tootepildid on illustratiivse tähendusega.  E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

3.3    E-poes  kuvatakse info, kas tooted on laos olemas või mitte. Info E-poes pakutavate toodete saadavuse kohta võib tehnilistel põhjustel mitte vastata tegelikkusele.

3.4    Kui pärast tellimuse esitamist selgub, et toode ei ole saadaval ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab Müüja Ostjaga viivitamatult ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või tasutud raha tagastamise. Ostjale tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.

3.5    Tellimuse sooritamiseks valib Ostja E-poes välja soovitud toote ning lisab selle ostukorvi, vajutades lingile „Lisa ostukorvi“. Kui Ostja on lõpetanud toodete valimise, tuleb tellimuse esitamise jätkamiseks vajutada lingile „Vormista tellimus“. Seejärel kohustub Ostja sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, elektronposti aadress) ning vajutama nupule „Jätka“. Seejärel peab Ostja valima eelistatud kohaletoimetamise viisi. Eesti sisese tellimuse puhul tuleb valida nimekirjast sobiv Itella Smartposti pakiautomaat. Eesti välise tellimuse korral tuleb sisestada täpne aadress koos postiindeksiga. Protsessi jätkamiseks tuleb vajutada „Jätka“ ja teha linnuke kasti „Olen läbi lugenud Tingimused ning nõustun nendega“. Tellimuse protsessi jätkamiseks tuleb Ostjal vajutada lingile „Jätka“, mille korral esitab E-poe süsteem Ostja poolt sisestatud andmetest lähtuvalt kogu tellimuse avalduse veel kord ülevaatamiseks ja võimalike sisestusvigade parandamiseks. Kui kuvatud andmed on õiged, tuleb Ostjal tellimuse kinnitamiseks ja edastamiseks vajutada lingile „Kinnita“. Pärast Ostja poolt tellimuse esitamist suunab E-pood Ostja tellimuse eest tasumise lehele, kus Ostjal on võimalik valida sobilik makseviis ning Ostjal tuleb nõustuda maksetingimustega. Pärast tellimuse eest tasumist edastab Müüja viivitamata e-kirja teel kinnituse tellimuse saamisest.

3.6    Ostja kohustub esitama tellimuse vormistamisel tõeseid andmeid.

3.7    Leping loetakse sõlmituks arvates hetkest, mil Ostja on tellimuse kinnitanud ja selle Müüjale edastanud (Lepingu jõustumine).

3.8    Tellimuse täitmine toimub siis, kui Ostja on saatnud E-poe süsteemi kaudu tellimuse ning tellimuse eest tasutud summa on laekunud Müüja arveldusarvele.

3.9    Müüjal on õigus tellimus tühistada ja Lepingust taganeda, kui Ostja poolt ei ole laekunud tellimuse eest ostusummat 3 päeva jooksul.

 1.  Tasumisviisid, hinnad ja maksud

4.1    E-poest tellitud toodete eest on võimalik tasuda E-poes näidatud viisidel. Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt Ostja ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule.

4.4    Kõik E-poes kuvatavad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.

4.5    Müüjal on õigus igal ajal muuta E-poes kuvatavaid hindu. Kui E-poes on muudetud hindu pärast Ostja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Müüja tarnima Ostjale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Ostjal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

4.6    Kui Ostja tellib E-poest toote ning tellimus tuleb tarnida väljapoole Eesti Vabariiki, st tegemist on rahvusvahelise tellimusega, siis võib tellitud toote sihtpunkti jõudes lisanduda tellimuse hinnale tolli- või muud maksud. Igasuguste võimalike lisamaksude tasumise kohustus on Ostjal.

 1.  Tarneviisid

5.1    Teenuse transportimisel on võimalik valida E-poes kuvatud tarneviiside vahel.

5.2    Tellitud tooted saadetakse Ostjale viimase poolt tellimuse vormistamisel avaldatud antud aadressile.

 1.  Lepingust taganemine

6.1    Kui Ostja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne Müüja poolset tellimuse täitmist Lepingust taganeda, siis kohustub Ostja sellest Müüjale viivitamatult teatama, saates e-posti aadressile info@vestigeverdant.com teate. Teates tuleb märkida tellimuse number ning lisada Ostja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, arveldusarve number).

6.2    Kui taganemisavaldus jõuab Müüjani pärast Müüja poolset tellimuse täitmist, siis jäetakse taganemisavaldus rahuldamata. Tarbija poolt Lepingust taganemine toimub vastavalt E-poe Lepingu 7. peatükile „Tarbija 14-päevane lepingust taganemisõigus”.

6.3    Lepingust taganemisel kannab Müüja Ostjale Lepingu alusel tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates Lepingust taganemise teate kätte saamisest. Ostja poolt tasutud summa kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Müüjale.

 1.  Tarbija 14-päevane lepingust taganemisõigus

7.1    E-poes kehtib tarbijaga sõlmitud lepingutele 14-päevane lepingust taganemisõigus. Tähtaeg algab päevast, mil toode on Ostjale kättetoimetatud. E-poes loetakse tarbijaks füüsilist isikut, kes on ostnud E-poest tooteid või teenust, mis ei seondu tema majandus- või kutsetegevusega.

7.2    Lepingust taganemiseks kohustub Ostja sellest Müüjale viivitamatult teatama, saates e-posti aadressile info@vestigeverdant.com teate. Teates tuleb märkida tellimuse number ning lisada Ostja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, arveldusarve number).

7.3    Tarbijast Ostja poolt Lepingust taganemisel tuleb ostetud toode viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast Lepingust taganemisest teatamist, tagastada.

7.4    Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, suletud originaalpakendis ja kasutamata. Avatud pakendiga, eemaldatud etiketiga või kasutamistunnustega tooteid ei ole võimalik tagastada.

7.5    Tarbija 14-päevane lepingust taganemisõigus ei kehti ka lepingute puhul, mille esemeks on:

7.5.1    Sellise toote üleandmine, mis rikneb või vananeb kiiresti;

7.5.2    Sellise suletud pakendis toote üleandmine, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud.

7.6    Lepingust taganemisel kantakse Ostjale raha tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva pärast Lepingust taganemise teate saamist ja eeldusel, et Ostja on ostetud toote Müüjale tagastanud. Ostja poolt tasutud summa kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Müüjale.

7.7    Ostja kohustub kandma toote tagastuskulud 10 euro ulatuses, välja arvatud juhul, kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele. Müüjal on õigus tagastatava toote transpordikulu kuni 10 euro ulatuses tagastavast summast maha arvestada.

7.8    Kui pärast toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta Lepingu punktis 7.4 toodud tingimustele, siis raha Ostjale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Müüja juurde hoiule või tagastatakse Ostjale. Hoiustamise või Ostjale toote tagastamisega seotud kulud katab Ostja.

 1.  Isikuandmed ja nende kasutamine

8.1    Lepingu tingimustega nõustudes annab Ostja selge ja teadliku nõusoleku Müüjale enda isikuandmete töötlemiseks. Müüja töötleb Ostja esitatud isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega.

8.2 Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mida küsitakse Ostjalt püsikliendiks registreerumisel ja/või tellimuse vormistamisel (ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress,  ostukorvi sisu ja ostude ajalugu). Töödeldavate isikuandmete hulka kuulub ka arveldusarve number, millelt ostu eest maksti, juhul kui Müüjale tekib vajadus ja kohustus tagastada Ostjale ostu eest tasutud summa.

8.3. Müüja töötleb Ostja isikuandmeid kliendikonto haldamiseks, tellimuste täitmiseks (sh tellimusega seotud teadete edastamiseks, toodete eest tasumiseks, toodete kättetoimetamiseks) personaalsete pakkumiste koostamiseks ja saatmiseks ning Müüjat puudutavate küsitluste ja loosimiste läbiviimiseks.

8.4. Juhul kui Ostja on andnud selleks nõusoleku, võidakse Ostja isikuandmeid kasutada ka tema tarbimisharjumuste uurimiseks ning Müüja ja nende koostööpartnerite reklaampakkumiste saatmiseks Ostja poolt avaldatud e-posti aadressile ja/või mobiiltelefoni numbrile. Avaldades soovi pakkumiste saamiseks, annab Ostja ühtlasi nõusoleku oma kontaktandmete edastamiseks postitus- ja/või helistamisteenust pakkuvale ettevõtjale.

8.5. Ostja isikuandmete vastutav töötleja on Müüja. Isikuandmete volitatud töötlejad on Vestige Verdant OÜ (registrikood 14255258, asukoht Narva mnt 18-6, Tallinn 10120, e-post info@vestigeverdant.com), Maksekeskus AS (Pärnu mnt 139c/Kohila 8, Tallinn, telefon: 6229521, e-posti aadress: support@maksekeskus.ee).

8.6. Ostjal on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist, sulgemist või kustutamist, v.a kui seadus sätestab teisiti.

11.7. Kui Ostja on avaldanud soovi saada Müüja uudiskirju ja/või personaalseid pakkumisi, on Ostjal alati õigus nendest loobuda, saates vastavasisulise teavituse Müüja e-posti aadressile info@vestigeverdant.com või vajutades iga pakkumise juures näidatud vastavale lingile.

 1.  Vastutus

9.1    Müüja vastutab üksnes tootmisvigade jm puuduste eest, mis olid olemas toote üleandmisel Ostjale. Müüjal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses.

9.2    Müüja ei võta vastutust puudusega toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.

9.3    Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Ostja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

9.4    Ostja kohustub kasutama E-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.

9.5    Ostja vastutab ise kõikide E-poe teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.

9.6    Ostja vastutab täielikult  Lepingu tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Müüjale, teistele Ostjatele või kolmandatele isikutele.

9.7    Lepingust tulenevad erimeelsused Ostja ning Müüja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ning lähtuvalt  Lepingus kokkulepitust.

9.8    Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus Eesti kohtus vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

 1. Pretensioonide esitamine

10.1. Toodete lepingutingimustele mittevastavuse korral on Ostjal õigus tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele. Kui Müüja rikub oma kohustusi, on Kliendil õigus nõuda kohustuse täitmist, oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist, alandada hinda, rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel nõuda viivist või taganeda lepingust.

9.2. Tarbijale müügi korral vastutab Müüja Tootel ilmneva mittevastavuse eest 2 aasta jooksul alates Toote Ostjale üleandmisest. Eeldatakse, et kauba Kliendile üleandmise päevast esimese 6 kuu jooksul ilmnenud mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

9.3. Müüja ei vastuta Toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis on tekkinud Ostja tegevusest ja/või tegevusetusest, sh toote mittesihipärasest kasutamisest või mittenõuetekohasest säilitamisest (säilitamistingimuste järgimata jätmine).

9.4. Ostja kohustub Müüjat teavitama toote mittevastavusest hiljemalt 2 kuu jooksul selle avastamisest, st esitama pretensiooni.

9.5. Pretensiooni saab edastada e-postiaadressile: info@vestigeverdant.com või Müüja aadressile Narva mnt 18-6, Tallinn 10120. Pretensioonis tuleb märkida Kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, tootel ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.

 1.  Muud sätted ja tingimused

10.1    Lepingus toodud tingimustega tutvumine on Ostjale kohustuslik.

10.2    E-pood ja/või Vestige Verdant puudutavat infot sisaldavad keskkonnad ega kolmandate osapoolte saidid ei ole mõeldud meditsiinilise informatsiooni ja/või nõuannete jagamiseks.

10.3    Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Olen läbi lugenud Tingimused ning nõustun nendega”, kinnitab Ostja, et on tutvunud Lepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Lepingus toodud tingimustega.

KESKKONDADE JA SAITIDE KASUTAMISEGA KINNITATE, ET OLETE ARU SAANUD TINGIMUSTEST NING NÕUSTUTE TINGIMUSTEGA

VIIMATI UUENDATUD: Veebruar 2018

Vestige Verdant © 2015. Kõik õigused kaitstud.